Het boek in Nederland 2005 – Leesgedrag van Nederlanders

In mijn functie als marktonderzoeker bij Motivaction heb ik samen met Hedwig Boerboom en Frits Spangenberg dit onderzoek gedaan naar het leesgedrag van Nederlanders. Het was een onderzoek ter ere van het 75-jarig bestaan van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Hier kun je het gehele onderzoek lezen.

De invloed van muziek in restaurants

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat als in een restaurant langzame muziek wordt gedraaid, men meer geld uitgeeft dan wanneer snelle muziek wordt gedraaid. Bovendien kwam uit eerder onderzoek naar voren dat mensen langzamer eten en drinken bij langzame muziek en sneller bij snelle muziek. In mijn onderzoek werden 600 restaurantbezoekers blootgesteld aan langzame of snelle muziek. Dit gebeurde in het … Read More

De invloed van muziek op aankopen

In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord of muziek in winkels en restaurants invloed heeft op aankopen van consumenten. De invloed van muziektempo, plezierigheid van muziek en muzieksoort worden gebruikt bij het beantwoorden van deze vraag:– Een hoger muziektempo verhoogt de arousal waardoor men sneller loopt, eet of drinkt. Hierdoor doet men minder aankopen in supermarkten, omdat men sneller de winkel … Read More

Onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Uit het onderzoek naar de bibliotheek kwam naar voren dat het oubollige imago erg hardnekkig was. De biepmiep met haar knotje en brilletje behoort nog steeds tot het stereotype beeld. Om een poging te doen dit imago te verbeteren heb ik een Biebbabe-wedstrijd gehouden, waarvan de finale in het Zaantheater is gehouden. De winnares van de wedstrijd is een jaar lang … Read More